Thursday , 24 April 2014
Latest News
Armagh Irish language courses

Armagh Irish language courses

Beidh Coiste Cultúir CLG Ard Mhacha agus Cairde Teo ag eagrú dianchúrsaí Gaeilge sa Pháirc Lúthchleasaíochta in Ard Mhacha Dé Sathairn 16 Meitheamh. Beidh bunrang, meánrang agus ardrang ann agus maireann na ranganna idir 11 agus 4 tráthnóna. Beidh £10 ar na ranganna agus clúdaítear lón sa chostas sin. Más mian leat áit a chur in áirithe ar an chúrsa nó más mian leat tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Seán ag sean@cairdeteo.com nó ar 028 3751 5229. Tá CLG Ard Mhacha ag tacú leis an fheachtas Líofa 2015 a bhfuil sé mar sprioc aige 2015 duine a spreagadh Gaeilge líofa a bhaint amach roimh dheireadh 2015. Beidh níos mó eolais faoin fheachtas ar fáil ag na dianchúrsaí ar an 16 Meitheamh.

The Armagh GAA Culture Committee and Cairde Teo will be holding intensive Irish language courses in the Athletic Grounds in Armagh on Saturday 16 June. There will be classes for beginners, intermediate level and advanced level, starting at 11 and finishing at 4. The cost of £10 includes lunch. If you would like to book a place on the course or if you would like further information, contact Seán at sean@cairdeteo.com or on 028 3751 5229. Armagh GAA supports the Líofa 2015 campaign which aims to encourage 2015 people to become fluent in Irish by the end of 2015. There will be further information on the Líofa campaign at the courses on Saturday 16 June.

Comments are closed.

Scroll To Top